کرم ضد آفتاب چرب رنگی روشن شماره 1

«مناسب پوست چرب»

حداکثر حفاظت پوست در برابر اشعه آفتاب؛ مقاومت بالا در برابر تعریق و شستشو؛ مهار آنزیم تولید سبوم؛ دارای رنگ کرم پودری متناسب با پوست.

کرم ضد آفتاب چرب رنگی طبیعی شماره 2

«مناسب پوست چرب»

حداکثر حفاظت پوست در برابر اشعه آفتاب؛ مقاومت بالا در برابر تعریق و شستشو؛ مهار آنزیم تولید سبوم؛ دارای رنگ کرم پودری متناسب با پوست.

کرم ضد آفتاب چرب غیر رنگی

«مناسب پوست چرب»

حداکثر حفاظت پوست در برابر اشعه آفتاب؛ مقاومت بالا در برابر تعریق و شستشو؛ آبرسان مناسب و جلوگیری از خشکی پوست.

کرم ضد آفتاب خشک رنگی روشن شماره 1

«مناسب پوست خشک و نرمال»

حداکثر حفاظت پوست در برابر اشعه آفتاب؛ مقاومت بالا در برابر تعریق و شستشو؛ آبرسان مناسب و جلوگیری از خشکی پوست؛ دارای رنگ کرم پودری متناسب با پوست.

کرم ضد آفتاب خشک رنگی طبیعی شماره 2

«مناسب پوست خشک و نرمال»

حداکثر حفاظت پوست در برابر اشعه آفتاب؛ مقاومت بالا در برابر تعریق و شستشو؛ آبرسان مناسب و جلوگیری از خشکی پوست؛ دارای رنگ کرم پودری متناسب با پوست.

کرم ضد آفتاب خشک غیر رنگی

«مناسب پوست خشک و نرمال»

حداکثر حفاظت پوست در برابر اشعه آفتاب؛ مقاومت بالا در برابر تعریق و شستشو؛ مهار آنزیم تولید سبوم.

اسموت درم smooth derm | محصولات تخصصی مراقبت از پوست و مو